Chinese | ZHIJIANG COLLEGE OF ZHEJIANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Faculty
Author: Date:2015-01-09 Hits:

 

No.

Director

Team Members

Type

Research Direction

1

Yang Zhimin

Yang Zhimin、Gao Jiaquan、Sun wei、Chen Lijiang、Bu Qingjun、Chen Zhihua 

Key

Intelligent Algorithm and Applied Research

2

Hu Xiaxia

Hu Xiaxia、Yang Youdong、Liu Fuqing、Luo Fang、Sun Xiaoquan、Ding Jianbo、Liu Jian、Lin Sen、Zhu Genxing、Qian Shaoming、Du Yanhong

Key

 

Advanced

Manufacturing Technology Mechanics

3

Li Juan

Li Juan、Wang Dong、Hu Yichuan、Zhang Shuai、Xu Zhiyuan

Key

 Product Integration and Innovation

4

Feng Zhilin

Feng Zhilin、Hong Ning 、Cao Ping、He Chaoyang、Liu Qinxian、Zuo Wuheng、Zhao Duanyang、Du Shuwang、Liu Jun、Guo Weiqing、Zhang Xianrong、Fang zhimin

Key

Application Research On Visual Perception Of Computer

5

Yang Lianfen

Yang Lianfen、Wang Feibo、Lv Hongfen、shen Guofei 、Duan Mu Qing、 Li Mingwei

General

Financial Management and Financial Planning

6

Chen Yujuan

Chen Yujuan、Wang Rugang、Ying Yunxian、Feng Jing、Zhang Jingying、Fu Yuguang

General

 Coordination of Urban and Rural Development & New Rural Construction Research

7

Lai Qianyu

Lai Qianyu、Wang Zhu、Xie Qun、Li Juan、Mo Hongxia、Pan Fei、Tian Yaman、Liu Yumin

General

 Inheritance of West Lake Culture And Popularization of Literature and Art

8

Shen Dazheng

Shen Dazheng、Zhou Jianhua、Liu Qingqing、Zhang Bingquan、Wang Huajun、Lv Xiaolong、Chen Yong、Su Zhen、Dai Quanli、Zhang Xiaoming

General

 Sports Industry

9

 Wang Hejiang

Wang Hejiang、Zhang Haiou、Chen Guoying、Wu Lijun、Li Yonghong、Xu Jin、He Xiaoke、Liu Siao、Lei Chunhong、Dong yong、Zhu Hui

General

 Reform and Innovation of Social Management System of Grass-roots Society

10

 Chen Xianghua

Chen Xianghua、Xu Ouguan、Tian Jianchuang、Cai Tiefeng、Fu Yongfeng、Wang Quan、Luo Chong、 Zong xiaoxiao

General

Ship Electrified Automation

11

Zhang Jianqing

Zhang Jianqing、wang Zhenhui、Wu Xieyuan、Liu Yongbo、Jiang Biyu、Zhang Jia、Li Lei、Yang Qiaoyan、Gu Xiuli、Jiao Yuping、

 Huang Qian

General

Translation Research and Tourism Culture